top of page
phanbon lam lai@4x.png

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

PHÂN BÓN VI SINH HỮU CƠ

FERTILY

Là dòng sản phẩm phân bón cải tạo đất trồng được phát triển từ nguồn chất thải của ruồi lính đen với giá trị dinh dưỡng cao và đặc tính thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn phân hữu cơ vi sinh. 

Fertily larva_flyer_Vi-edit-03.png

Dưỡng cây ổn định,

tăng năng suất

Fertily larva_flyer_Vi-edit-04.png

Cải tạo đất trồng
lâu dài và an toàn

Fertily larva_flyer_Vi-edit-05.png

Cải thiện
hệ vi sinh vật

FERTILY duy trì độ phì nhiêu của đất, sự sinh trưởng bền vững của cây. Hàng trăm triệu vi sinh vật trong FERTILY có tác dụng hữu hiệu trong việc cố định và tổng hợp nhiều chất hữu cơ có lợi cho sự phát triển của cây trồng và hệ sinh thái đất.

FERTILY giúp tăng sản lượng, chất lượng nông sản. Rau củ sử dụng sản phẩm cho lá dày và to, hệ rễ củ phát triển vượt trội, trái cây ngọt, to và sai hơn, cây khoẻ mạnh, kháng sâu bệnh tốt hơn. 

bottom of page